Jeni kuriozë për udhëtimin transformues të Axhendës së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor (AGBP)?

Le të zbulojmë objektivat dhe faktet kryesore:

Objektivat
AGBP e afron rajonin me qellimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Axhenda e gjelbër synon të ulë emetimin e karbonit, të nxisë zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit, sipas parimeve të qëndrueshmërisë.

Fakte që duhen ditur:
GAWB është në rrugën e duhur drejt arritjes së Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Përfituesit u angazhuan për veprime konkrete përmes Axhendës së Gjelbër, duke synuar zhvillimin me karbon të ulët dhe rritje ekonomike

Axhenda e Gjelbër përfshin pesë shtylla thelbësore, secila duke kontribuar për një të ardhme të qëndrueshme.

Duke mbështetur Axhendën e Gjelbër, EU4Green po punon drejt arritjes së një ekuilibri midis rritjes së qëndrueshme dhe respektimit të natyrës.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email