Kviz5

Drumski saobraćaj je jedan od najvećih izvora zagađenja, što doprinosi lošem kvalitetu vazduha, klimatskim promenama i buci. Prema najnovijoj studiji koju je uradila digitalna agencija „Hedges Compani” za 2022. godinu, utvrđeno je da na Zemlji 2022. godine ima oko 1,446 milijardi vozila. Koliko su stari automobili na Kosovu? „Ujedinjeni za čist vazduh“ je projekat koji… Continue reading Kviz5

Quiz 5

Road transport is one of the biggest sources of pollution, thus contributing to poor air quality, climate change and noise. According to the latest study done by the digital agency “Hedges Company” for the year 2022, it has been determined that there are about 1.446 billion vehicles on Earth in 2022. How old are cars… Continue reading Quiz 5

Kuizi5

Transporti rrugor është një nga burimet më të mëdha të ndotjes, duke kontribuar kështu në cilësinë e dobët të ajrit, ndryshimet klimatike dhe zhurmën. Sipas studimit të fundit të bërë nga agjensia dixhitale “Hedges Company” për vitin 2022 është konstatuar që ka rreth 1,446 miliardë automjete në Tokë në 2022. Sa është vjetërsia e veturave… Continue reading Kuizi5