Ekspedicije na dva točka

Poslanici Skupštine životne sredine Prištine, sa novcem osvojenim na Zelenom takmičenju, organizuju specijalnu biciklističku ekspediciju u parku Grmije!. Ovom ekspedicijom želimo da senzibiliziramo zajednicu o važnosti zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Na kraju ekspedicije biće otvorena diskusija o uticaju koji možemo imati na životnu sredinu i koracima koje možemo preduzeti da pomognemo u njenoj… Continue reading Ekspedicije na dva točka

Expeditions on two wheels

The Environmental Assembly members of Pristina, with the money won in the Green Competition, are organizing a special bicycle expedition in the Park of Gërmia!. With this expedition, we want to sensitize the community to the importance of protecting the environment and human health. At the end of the expedition, there will be an open… Continue reading Expeditions on two wheels

Ekspeditë në dy rrota

Asambleistët Mjedisëor të Prishtinës, me të hollat e fituara në Greeen Competition, po organizojnë një ekspeditë të veçantë me bicikla në Parkun e Gërmisë!. Me këtë ekspeditë, ne dëshirojmë të sensibilizojmë komunitetin ndaj rëndësisë së ruajtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut. Në fund të ekspeditës, do të ketë një diskutim të hapur për ndikimin… Continue reading Ekspeditë në dy rrota