Nagrade za aktivnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja

U okviru podizanja svesti o civilnom društvu i aktivacije kroz ekološke aktivnosti, PACT organizacija (Partneri u akciji) u okviru projekta SideStep koji se sprovodi u okviru HumanRightivism, počela je sa nagradama za ekološke aktivnosti za NVO i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine ili održivog razvoja.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 18. septembra 2023. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva zarade lica angažovanih u delatnosti). Kandidati moraju poslati idejno pismo (ne više od 3 stranice A4 formata) sledećeg sadržaja:

Naslov akcije

Brifing

Značaj (u životnoj sredini/održivom razvoju)

Opis aktivnosti

Održivost/uticaj na životnu sredinu

Dokumente treba poslati na e-mail info@pactks.org, do 18. septembra 2023. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email