Zagađenje vazduha i ekološki rizik po zdravlje i životnu sredinu

Zagađenje vazduha i dalje predstavlja najveći ekološki rizik po zdravlje i životnu sredinu, i najviše doprinosi smrtnosti i invalidnosti na Zapadnom Balkanu!! (https://shorturl.at/ktvzC) Zagađenje spoljašnjeg vazduha se definiše kao prisustvo jedne ili više materija u vazduhu gde njihova koncentracija prelazi dozvoljene granice. 2019. godine, 99% svetske populacije je živelo na mestima gde nisu bili ispunjeni nivoi smernica za kvalitet vazduha SZO Najčešći zagađivači vazduha u ambijentalnom vazduhu su: Čvrste materije (PM10 i PM2,5); Ozon (03); Azot dioksid (NO2); Ugljen monoksid (CO); Sumpor dioksid (SO2). Za više informacija o ovim zagađivačima i njihovom uticaju na zdravlje ljudi, pogledajte dole! „Ujedinjeni za čist vazduh“ je projekat koji sprovodi Let’s Do it Peja, a finansira Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email