Intensiteti i energjisë në Kosovë është ndër më të lartët në Evropë

Sektori rezidencial është konsumuesi më i madh i energjisë në Kosovë (40%), që do të thotë se është edhe sektori me potencialin më të lartë për kursim të energjisë.
Zbatimi i programeve të efiçiencës së energjisë sjellë përfitime të shumta, duke përfshirë uljen e konsumit të energjisë, përmirësimin e cilësisë së ajrit, uljen e importit të energjisë, ruajtjen e pyjeve, reduktimin e shpenzimeve të qeverisë për energjinë elektrike, përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve, rritjen e punësimit dhe formalizimin e ekonomisë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email