Pyetësor për praktikat e reciklimit dhe mbrojtjen e mjedisit

Iniciativa Rebottle ka përgatitur një pyetësor me qëllim të vlerësimit të njohurive të komunitetit lidhur me riciklimin dhe ndarjes së mbeturinave të plastikës dhe qelqit. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sfidat dhe mundësitë e riciklimit dhe të përmirësojmë veprimet tona për një ambient më të pastër dhe të qëndrueshëm.

*𝐾𝑦 𝑝𝑦𝑒𝑡𝑒̈𝑠𝑜𝑟 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑎𝑛𝑜𝑛𝑖𝑚 𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑒̈𝑟𝑏𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑡𝑒̈𝑚 𝑝𝑒̈𝑟 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑗𝑎𝑡 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣ë𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡 𝐴𝑘𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑅𝑖𝑛𝑗𝑣𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑜ℎ𝑒𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑏𝑒̈𝑡𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑖𝑘 (𝑁𝐷𝐼) 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑏𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑏𝑒̈𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑒̈𝑟 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑐𝑖 (𝑁𝐸𝐷).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email