Pyetësor për praktikat e reciklimit dhe mbrojtjen e mjedisit

Iniciativa Rebottle ka përgatitur një pyetësor me qëllim të vlerësimit të njohurive të komunitetit lidhur me riciklimin dhe ndarjes së mbeturinave të plastikës dhe qelqit. Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sfidat dhe mundësitë e riciklimit dhe të përmirësojmë veprimet tona për një ambient më të pastër dhe të qëndrueshëm. *𝐾𝑦… Continue reading Pyetësor për praktikat e reciklimit dhe mbrojtjen e mjedisit