Shoqëritë civile me kritika ndaj institucioneve për dhënjen e lejeve në Kosovë

Analiza po ashtu këshillon rritjen e stafit në nëpër institucione me qëllim që proceset të shqyrtohen më shpejtë. Për më tepër rekomandohet që një apo dy anatarë të shoqërisë civile të jenë të përfshirë në këtë process me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënjes.

Kërkohet përcaktimi i saktë i datës së mbledhjes së komisioneve/bordeve me qëllim që aplikuesit të jenë të njoftuar se kur aplikimi i tyre shqyrtohet.

Rekomandimi i fundit kërkon rishqyrtimin e tarifës për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Kjo kërkesë vjen si pasoj e stimulimit të marrjes së lejeve pa filluar ndërtimi. Kjo mund të arrihet nëse tarifa e legalizimit është shumë më e lartë sesa tarifa e lejes fillestare ndërtimore.
/Kosovo Energy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email