Civilno društvo sa kritikom institucija za izdavanje dozvola na Kosovu


Analiza takođe savetuje povećanje osoblja u institucijama kako bi se procesi brže ispitali. Štaviše, preporučuje se da jedan ili dva člana civilnog društva budu uključeni u ovaj proces kako bi se povećala transparentnost i odgovornost.

Potrebno je tačno određivanje datuma sastanka komisija/odbora kako bi podnosioci prijava bili obavešteni kada se njihova prijava razmatra.

Poslednja preporuka zahteva preispitivanje naknade za legalizaciju objekata bez dozvole. Ovaj zahtev dolazi kao rezultat podsticaja za dobijanje dozvola pre početka izgradnje. To se može postići ako je naknada za legalizaciju mnogo veća od početne naknade za građevinsku dozvolu.
/Energija Kosova

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email