Kosovo je na listi zemalja sa ekstremnim rizikom od šumskih požara

U ovim vrelim letnjim danima povećana je opasnost od šumskih požara. Prema Evropskom informacionom sistemu za šumske požare (EFFIS) i Službi za praćenje atmosfere Kopernikus, Kosovo je među zemljama sa ekstremnim nivoom rizika od šumskih požara sledećeg dana (https://effis.jrc. ec.europa.eu /apps/effis_current_situation/).

U informacijama koje su dala ova dva prognostička izvora navodi se da se: Delovi južne Francuske, Italije, Grčke i Turske, kao i male oblasti Kosova i Bugarske, smatraju pod „ekstremnim rizikom“ od požara. (https://nevs.ski.com/stori/veather-latest-uk-corfu-rhodes-fires-vildfires-heatvave-holidai-updates-12920226?postid=6216999#liveblog-bodi).

Ovom prilikom, Agencija za zaštitu životne sredine Kosova, odnosno Direkcije za upravu nacionalnih parkova, u cilju sprečavanja pojave požara i njihovog širenja, povećale su budnost, pripravnost, kontrolu, informisanje i praćenje teritoriju parkova.

Apelujemo na sve građane Kosova, a posebno na posetioce, stanovnike parkovskih površina, korisnike imovine i ostale građane da maksimalno vode računa o sprečavanju nastanka požara i njihovog širenja na teritoriji parkova.

Molimo sve da ukoliko uoče potencijalni požar u nacionalnim parkovima obaveste nadležne uprave.

Kontakt brojevi za Direkciju Nacionalnog parka „Bješket e Nemuna“ su: 044 222718 i 044 155735, dok su za Direkciju Nacionalnog parka „Šari“: 045 308164 i 044 263 188.

Brojevi za hitne slučajeve nekih važnih institucija koje treba da imate na umu su: Vatrogasci 193, Kosovska policija 038/192, mobilni 192, Pozivni centar Kosovske policije 112, Brza pomoć 194 i 038/ 500 094.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email