Građani Kline protestuju zbog izgradnje fabrike cementa u selu Dolc

Udruženje za očuvanje i zaštitu životne sredine u Klini protestovalo je zbog izgradnje fabrike cementa u selu Dolc u Klini, prenosi Ekonomia Online. Prema rečima organizatora, meštani Kline i okolnih sela od početka su se oštro protivili ideji izgradnje ove fabrike jer bi ova izgradnja uništila životnu sredinu, izvore vode, floru i faunu. Veton Raci,… Continue reading Građani Kline protestuju zbog izgradnje fabrike cementa u selu Dolc

The citizens of Klina protest against the construction of the cement factory in the village of Dollc

The Association for the Preservation and Protection of the Environment in Klina has protested against the construction of the cement factory in the village of Dollc in Klina, reports Ekonomia Online. According to the organizers, the residents of Klina and the surrounding villages have strongly opposed the idea of building this factory from the beginning… Continue reading The citizens of Klina protest against the construction of the cement factory in the village of Dollc

Qytetarët e Klinës protestojnë kundër ndërtimit të fabrikës së çimentos në fshatin Dollc

Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Ambientit në Klinë ka protestuar kundër ndërtimit të fabrikës së çimentos në fshatin Dollc të Klinës, raporton Ekonomia Online. Sipas organizatorëve banorët e Klinës dhe fshatrave përreth nga fillimi kanë kundërshtuar ashpër idenë për ndërtim të kësaj fabrike për faktin se ky ndërtim do të shkatërronte ambientin, burimet e… Continue reading Qytetarët e Klinës protestojnë kundër ndërtimit të fabrikës së çimentos në fshatin Dollc