Raporti vjetor i vitit 2022

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ.

Për më shumë, lexoni raportin e plotë në linkun e bashkangjitur në faqen kryesore këtu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email