Godišnji izveštaj za 2022!

Ovaj izveštaj predstavlja odraz vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i održivog razvoja širom Zapadnog Balkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Za više, pročitajte ceo izveštaj u priloženom linku.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email