Kërkesë për ofertë për shërbime konsulente ‘Evaluimi i Impaktit dhe Mundësive për Strategjinë e TOKAs 2024-2029’

Kërkesë për ofertë për shërbime konsulente ‘Evaluimi i Impaktit dhe Mundësive për Strategjinë e TOKAs 2024-2029’

DATA E MBYLLJES: 14 korrik 2023, ora 14.00.

METODA E DORËZIMIT: Dorëzimi elektronik i ofertave

ADRESA PËR DORËZIMIN E OFERTAVE: procurement@toka-ks.org

Të gjitha informatat në lidhje me këtë thirrje i gjeni në këtë link.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email