Raporti ‘Dakordim ose Mbyllje’

5 vjet më parë hynë në fuqi kufizimet e reja ligjore, duke i detyruar vendet e Ballkanit Perëndimor të reduktojnë ndotjen nga termocentralet e tyre të vjetra me qymyr. Por në vitin 2022 ndotja vdekjeprurëse e ajrit u rrit në krahasim me vitin 2021 për të tre ndotësit e rregulluar – dioksidin e sulfurit, pluhurin dhe oksidet e azotit. Dhe për herë të parë, kufiri i përgjithshëm rajonal për NOx u shkel.

Kjo situatë mund dhe duhet të ndryshohet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email