Lokacionet në kategorinë “Monumentet natyrore në Kosovë”

● Guri i Plakës

● Lisi i Bukoshit

● Maja e Arnenit

● Rrapi i Marashit, Prizren

● Shpella e Azem Galicës

● Shpella e Gadimës

● Shpella e Grykës së Madhe

● Shpellat e Kosoves

● Trungu i dushkut në Prelloc

● Ujëvara e Drinit të Bardhë

● Ujëvarat e Mirushës

Burimi: Wikipedia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email