Strategjia Nacionale e Ujërave të Kosovës

Mësoni më shumë se sa është zbatuar Strategjia Nacionale e Ujërave të Kosovës (2017-2036)

Raporti i Monitorimit të Strategjisë Nacionale të Ujërave për periudhën 2017-2022: https://shorturl.at/glrwK

👉 Përmbledhja e raportit në këtë link: https://shorturl.at/cgtHV

Këto dokumente janë hartuar në kuadër të projektit “Promovimi i Qasjes Universal në Ujë të Pastër”💧 i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe implementohet nga Let’s Do it Peja.

Për më shumë dokumente gjeni linkun në vijim:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email