Nacionalna strategija za vode Kosova

Nacionalna strategija za vode Kosova
Saznajte više o sprovođenju Nacionalne strategije za vode Kosova (2017-2036)

Izveštaj o praćenju Nacionalne strategije za vode za period 2017-2022: https://shorturl.at/glrvK

👉 Sažetak izveštaja na ovom linku: https://shorturl.at/cgtHV

Ovi dokumenti su sastavljeni u okviru projekta „Promocija univerzalnog pristupa čistoj vodi“ 💧 koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi Let’s Do it Peja.

Za više dokumenata pronađite sledeću vezu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email