Trka za zeleno novinarstvo

Tokom Nedelje održivog razvoja Kosova, izuzetan događaj je bio posvećen oblikovanju zelenije budućnosti Kosova. Tokom ceremonije zatvaranja dodeljene su nagrade za „Takmičenje zelenog novinarstva“ u čast doprinosa novinara u podizanju svesti o pitanjima životne sredine i promovisanju održivih praksi. Ud. direktor i član odbora #BGF-a, Dardan Sejdiu, imao je zadovoljstvo da ponudi treću nagradu za… Continue reading Trka za zeleno novinarstvo

Race for green journalism

During the Kosovo Sustainable Development Week, an extraordinary event was dedicated to shaping a greener future for Kosovo. During the closing ceremony, awards were given for the ‘Green Journalism Competition’ honoring the contribution of journalists in raising awareness of environmental issues and promoting sustainable practices. Ud. the director and member of the board at #BGF,… Continue reading Race for green journalism

Garë për gazetarinë e gjelbër

Gjatë Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës, një ngjarje e jashtëzakonshme ju ëdhtë kushtuar formësimit të një të ardhmeje më të gjelbër për Kosovën. Gjatë ceremonisë përmbyllëse, u ndanë çmimet për ‘Garën e gazetarisë së gjelbër’ duke nderuar kontributin e gazetarëve në ndërgjegjësimin për çështjet mjedisore dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme. Ud. drejtori… Continue reading Garë për gazetarinë e gjelbër