Rruga drejt një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër: Drejt një Politike Rajonale të Energjisë

Duke u zhytur në një të ardhme më të gjelbër! Paneli i parë në #KSDW2023 iu kushtua “Rruga drejt një Ballkani Perëndimor më të Gjelbër: Drejt një Politike Rajonale të Energjisë”. Diskutimet dinamike u shpalosën ndërsa panelistët e nderuar ndanë njohuritë dhe vizionet e tyre për një tranzicion të qëndrueshëm të energjisë në rajon.

Moderuar nga Learta Hollaj, Zëvendës Shefe e Kabinetit të Presidentit të Republikës së Kosovës, paneli kishte folës të shquar:

  • Artane Rizvanolli, Ministër i Ekonomisë (Republika e Kosovës)
    Ilir Bejta, Zëvendës Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë (Shqipëri)
  • Andrei Covatariu, Ekspert i Politikave të Energjisë

Së bashku, ata eksploruan potencialin dhe mundësitë e pafundme të energjisë së qëndrueshme, duke vënë theksin tek përshtatja e teknologjisë në dobi të sektorit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email