Punëtori për ekonominë qarkore dhe mbeturinat

Stafi i Caritas-it Zviceran (CACH) në Kosovë sot mbajti punëtorinë interaktive “Eco-Shift Kosova” të ofruar nga OJQ Climate Awareness Association – CAA, e cila kishte në fokus ekonominë qarkore dhe mbeturinat.

Punëtoria u pasua me një aktivitet pastrimi rreth ambienteve të CACH në Prishtinë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email