Pyetësor për cilësinë e ajrit

Ky pyetësor ka për qëllim të mbledhë informacione rreth përceptimit të qytetarëve në lidhje me nivelin e cilësisë së ajrit në komunat e targetuara. Përgjigjet janë anonime, do të mbahen konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime kërkimore. Të dhënat e nxjerrura do të përpunohen dhe analizohen nga ekspertët e fushes së ajrit dhe do të publikohen në raportin gjashtëmujor të projektit “Të Bashkuar për Ajër të Pastër”.
Faleminderit paraprakisht që gjetët kohë për të plotësuar këtë pyetësor.
“Të Bashkuar për Ajër të Pastër” është projekt i cili zbatohet nga Let’s Do it Peja dhe financohet nga Bashkimi Evropian.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email