INDEP publikon broshurën për gazetarë – “Raport mbi mjedisin”

Çështjet mjedisore janë injoruar për disa dekada në Kosovë dhe tani dëmtimi i natyrës shihet në çdo cep të vendit. Këto probleme të paraqitura ndikojnë negativisht jo vetëm në kohën e sotme, por do të japin efekte negative edhe për brezat në vijim.
Gazetarët janë ata që hulumtojnë, zbulojnë dhe prezantojnë para publikut ndikimet që po bëhen në mjedis nga dora e njeriut.

Broshura për gazetarët – “Raportimi për mjedisin” do të jetë një mjet thelbësor për raportimin për çështjet mjedisore. Manuali do të ofrojë një udhëzues gjithëpërfshirës se si të raportoni në mënyrë efikase, të shpejtë dhe të lehtë. Ky dokument mbulon tema si
të ndryshme si kërkimi i të kuptuarit të të dhënave,
kryerja e intervistave me njerëzit e duhur,
identifikimi i burimeve të besueshme, vënia në skenë e lajmeve dhe prezantimi i çështjeve komplekse mjedisore në mënyrë të qartë dhe koncize.

Për të lexuar këtë broshurë, ju lutemi klikoni këtu:

Ky publikim është përkrahur nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë dhe Qeveria e Japonisë përmes “Projekti Premtimi Klimatik”. “Pikëpamjet e shprehura në këtë
Dokumenti është i autorëve dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet zyrtare të UNDP-së në Kosovë apo të Qeverisë së Japonisë.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email