POZIVANJE UČESNIKA SVIH UZRASTA!

Datum: 24. april 2023, Peć.

Pokret #MoseMerrMalin za obnovu izgubljenih šuma Kosova ide u grad Peć!

Kao deo ovog pokreta, Liderstvo održivosti Kosovo će organizovati seminar i panel diskusiju 24. aprila u Peći

Radionica će se fokusirati na pokret #MosEMerrMalin i šta možemo da uradimo da rešimo problem krčenja šuma na Kosovu.

Tokom radionice predstavićemo i naše istraživanje o stopi krčenja šuma koja se dešavala u poslednjih 20 godina i otvoriti diskusiju o tome koje korake možemo preduzeti da sprečimo dalju degradaciju.

Panel diskusija će ispitati potencijal za smanjenje krčenja šuma na Kosovu i pružiti priliku učesnicima da sarađuju i doprinesu svojim idejama ka rešenju.

Pozivamo vas da nam se pridružite u ovom pokretu kako bismo zajedno sprečili masovnu seču šuma koja se svakodnevno dešava tako što ćete ispuniti obrazac u nastavku:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email