Instalacija solarnih panela na Kosovu, trend kontinuiranog rasta

Protekla godina je zabeležila veliki porast broja zahteva za postavljanje solarnih panela na krov.

Povećana svest o uticajima na životnu sredinu, potreba za poboljšanjem efikasnosti, kao i nestanci električne energije uzrokovani nedostatkom snabdevanja tokom 2021. i 2022. godine, pokazali su značajno povećanje instaliranja krovnih solarnih sistema na Kosovu.

Gotovo intuitivno, privatna preduzeća, javne ustanove kao i domaćinstva postavili su solarne panele na svoje krovove. Njihovo tržište je prilično široko gde na Kosovu možete pronaći lokalne ili uvezene panele iz regiona i šire. Kao i veliki izbor instalatera solarnih panela.

Birokratske procedure često čine proces instaliranja OIE generatora na Kosovu prilično neprijatnim. Međutim, u zemlji se vidi da postoji želja i volja da se ostvare njihovi zahtevi.

Povećanje broja zahteva

Povećan je broj zahteva podnetih KEDS-u, RUE i relevantnim opštinama za sticanje statusa Potrošača ili Potrošača koji sami proizvode. Kao što se može videti na grafikonu ispod, broj zahteva se višestruko povećao prošle godine.

Većinu podnetih zahteva realizuju privredni subjekti. Pored većeg broja zahteva, preduzeća ugrađuju i sisteme velikih kapaciteta. Ovo dolazi kao rezultat većeg krovnog prostora za postavljanje panela, kao i veće potrebe za energijom. Ipak, ne treba potceniti ni broj zahteva domaćih potrošača, koji čine 1/3 zahteva.

Dok su opštine sa najvećim protokom zahteva Priština, Đakovica i Uroševac, respektivno.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email