Recycling, Kosovo’s challenge for waste reduction

In Kosovo, it is very rare to find bins for waste separation, and recycling is made possible mainly through the individual contribution of waste collectors. That is why Kosovo is facing big challenges in waste management. Due to the lack of infrastructure and limited financial resources, most of the waste in Kosovo goes to open… Continue reading Recycling, Kosovo’s challenge for waste reduction

Reciklaža, izazov Kosova za smanjenje otpada

Na Kosovu je veoma retko naći kante za odvajanje otpada, a reciklaža je omogućena uglavnom kroz individualni doprinos sakupljača otpada. Zbog toga se Kosovo suočava sa velikim izazovima u upravljanju otpadom. Zbog nedostatka infrastrukture i ograničenih finansijskih sredstava, većina otpada na Kosovu odlazi na otvorene deponije, izazivajući zagađenje životne sredine i zdravlja građana. U ovom… Continue reading Reciklaža, izazov Kosova za smanjenje otpada

POZIVANJE UČESNIKA SVIH UZRASTA!

Datum: 24. april 2023, Peć. Pokret #MoseMerrMalin za obnovu izgubljenih šuma Kosova ide u grad Peć! Kao deo ovog pokreta, Liderstvo održivosti Kosovo će organizovati seminar i panel diskusiju 24. aprila u Peći Radionica će se fokusirati na pokret #MosEMerrMalin i šta možemo da uradimo da rešimo problem krčenja šuma na Kosovu. Tokom radionice predstavićemo… Continue reading POZIVANJE UČESNIKA SVIH UZRASTA!

CALLING PARTICIPANTS OF ALL AGES!

Date: April 24, 2023, Peja. The #MoseMerrMalin movement for the regeneration of the lost forests of Kosovo is going to the city of Peja! As part of this movement, Sustainability Leadership Kosovo will organize a seminar and panel discussion on April 24 in Peja The workshop will focus on the #MosEMerrMalin movement and what we… Continue reading CALLING PARTICIPANTS OF ALL AGES!

A hearing is held for permission and licensing for Kelkos

On Wednesday, April 19, 2023, at the Basic Court in Pristina, the first session for the permits and licenses of Kelkos will be held. Citizens of the Municipality of Deçan, Faton Selmanaj, Xhavit Kuçi, Muharrem Lulaj, NGO Pishtari and GLPS will be in defense of the environment and the interest of the people, while the… Continue reading A hearing is held for permission and licensing for Kelkos

Održano je saslušanje za dobijanje dozvole i licenciranja za Kelkos

U sredu, 19. aprila 2023. godine, u Osnovnom sudu u Prištini, biće održana prva sednica za dozvole i licence Kelkosa. Građani opštine Dečani, Faton Selmanaj, Džavit Kuči, Muharem Lulaj, NVO Pištari i GLPS biće u odbrani životne sredine i interesa ljudi, dok će Ministarstvo životne sredine, RUE i Kelkosi, u odbrani dozvola i licenci. ,… Continue reading Održano je saslušanje za dobijanje dozvole i licenciranja za Kelkos

KFOS danas u Prištini pokreće „Solarni paneli u školama“

U petak, 7. aprila, pokrenut je projekat „Solarni paneli u školama na Zapadnom Balkanu“ u dve niže srednje škole „Ćamil Batali“ i „Ilirija“ u Prištini. Podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo, a sproveden u saradnji sa opštinom Priština i Jahom Solarom, ovaj projekat ima za cilj da promoviše energetsku tranziciju povećanjem kapaciteta za… Continue reading KFOS danas u Prištini pokreće „Solarni paneli u školama“

KFOS launches “Solar panels in schools” today in Pristina

On Friday, April 7, the project “Solar panels in schools in the Western Balkans” was launched in the two lower secondary schools “Qamil Batalli” and “Iliria” in Pristina. Supported by the Kosovo Foundation for Open Society, and implemented in collaboration with the Municipality of Pristina and Jaha Solar, this project aims to promote the energy… Continue reading KFOS launches “Solar panels in schools” today in Pristina

The 6th edition of the Week for Sustainable Development in Kosovo is organized

The 6th edition of the Week for Sustainable Development in Kosovo, KSDW, will be organized from May 24-30, 2023. KSDW provides a platform for local and international civil society organizations, startups, businesses and other entities to showcase their activities, events and initiatives that promote sustainable development. This year KSDW will last from May 24-30. From… Continue reading The 6th edition of the Week for Sustainable Development in Kosovo is organized

Organizovano je 6. izdanje Nedelje održivog razvoja na Kosovu

Šesto izdanje Nedelje održivog razvoja na Kosovu, KSDV, biće organizovano od 24. do 30. maja 2023. godine. KSDV pruža platformu za lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva, startapove, preduzeća i druge subjekte da pokažu svoje aktivnosti, događaje i inicijative koje promovišu održivi razvoj. Ove godine KSDV će trajati od 24. do 30. maja. Od 24.… Continue reading Organizovano je 6. izdanje Nedelje održivog razvoja na Kosovu