Instalimi i Paneleve solare në Kosovë, trend në rritje të vazhdueshme

Viti i kaluar ka shënuar një rritje të madhe të numrit të kërkesat për instalimin e paneleve solare në çati. Rritja e vetdijësimit ndaj ndikimeve mjedisore, nevoja për përmisim të efiçiencës si dhe ndërprerjet e energjisë të shkaktuar nga mungesa e furnizimit gjatë vitit 2021 dhe 2022 kanë treguar një rritje të dukshme të instalimit… Continue reading Instalimi i Paneleve solare në Kosovë, trend në rritje të vazhdueshme