Ndikimi i Rinisë në Mjedis

60 Eko Klube janë themeluar ose riaktivizuar në shkollat e mesme të larta të Kosovës në kuadër të projektit “Ndikimi i Rinisë në Mjedis” – YENI. Shikoni videon për të kuptuar më shumë rreth Eko Klubeve dhe fuqizimit të nxënësve ndaj çështjeve mjedisore e klimatike.

Projekti YENI i Caritas-i Zviceran bashkëfinancohet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email