Uticaj mladih na životnu sredinu

YENI project of Caritas Switzerland is co-financed by the Ministry of Regional Development and the Swiss Agency for Development and Cooperation. 60 Eko klubova je osnovano ili ponovo aktivirano u srednjim školama na Kosovu u okviru projekta „Uticaj mladih na životnu sredinu” – YENI Pogledajte video da biste razumeli više o Eko klubovima i osnaživanju… Continue reading Uticaj mladih na životnu sredinu

Youth Environmental Impact

60 Eco Clubs have been established or reactivated in high schools of Kosovo within the project “Youth Environmental Impact” – YENI. Watch the video to understand more about the Eco Clubs and youth empowerment regarding environmental and climate issues.The YENI project of Caritas Switzerland is co-financed by the Ministry of Regional Development and the Swiss… Continue reading Youth Environmental Impact

Ndikimi i Rinisë në Mjedis

60 Eko Klube janë themeluar ose riaktivizuar në shkollat e mesme të larta të Kosovës në kuadër të projektit “Ndikimi i Rinisë në Mjedis” – YENI. Shikoni videon për të kuptuar më shumë rreth Eko Klubeve dhe fuqizimit të nxënësve ndaj çështjeve mjedisore e klimatike. Projekti YENI i Caritas-i Zviceran bashkëfinancohet nga Ministria e Zhvillimit… Continue reading Ndikimi i Rinisë në Mjedis