Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjes së grave kosovare në mjedis

Në kuadër të projektit “Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjes së grave kosovare në mjedis”, EKW realizoi video sensibilizuese për të rritur vetëdijen për përfshirjen gjinor në Kosovë.

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit ‘Rritja e fuqisë dhe pjesëmarrjen e gruasë kosovare në mjedis’. Projekti zbatohet nga EcoKosWomen dhe mbështetet nga Reactor – Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit; Përparimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE.

Ky veprim financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Suedia. Përmbajtja e këtij postimi është përgjegjësi e Ecokoswomen EKW dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose të Suedisë.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email