Zašto je važno naučiti decu o ekološkom životu?

Podučavanje dece o ekološkom životu je ključno za stvaranje održive budućnosti.

Obrazujući ih o važnosti smanjenja otpada, očuvanja energije i očuvanja životne sredine, možemo ih osnažiti da pozitivno utiču na našu planetu. 🌎

Projekat „Održivost životne sredine sa decom“ sprovodi EcoZ u partnerstvu sa Save the Children Kosova/o i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email