Svetski meteorološki dan

Ovogodišnji Svetski meteorološki dan bavi se temom međugeneracijske budućnosti vremena, klime i vode, podstičući nas da ispunimo svoje obaveze i obezbedimo da bolje sutra prenesemo budućim generacijama. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peteri Talas rekao je da potražnja za našom ekspertizom i našom naukom nikada nije bila veća. Tokom proteklih 150 godina, Nacionalne meteorološke i… Continue reading Svetski meteorološki dan

World Meteorological Day

23 March 2023 (WMO) – World Meteorological Day 2023 takes the theme of the future of weather, climate and water across generations — urging us to live up to our responsibilities and ensure that future generations inherit a better tomorrow.  It takes place during the 150th anniversary of WMO’s predecessor, the International Meteorological Organization. It highlights past… Continue reading World Meteorological Day

Dita Botërore e Meteorologjisë

23 Mars 2023 – Dita Botërore e Meteorologjisë këtë vit trajton temën e së ardhmes së motit, klimës dhe ujit ndër gjenerata, duke na nxitur të zbatojmë përgjegjësitë tona dhe të sigurojmë që brezave të ardhshëm t’u trashëgojmë një të nesërme më të mirë. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë Petteri Taalas tha… Continue reading Dita Botërore e Meteorologjisë