Monitoring Strategije za vode za Kosovo

PRIŠTINA, 20. marta 2023. – Danas je održana Prva konferencija za predstavljanje Monitoringa sprovođenja Nacionalne strategije za vode za Kosovo 2017-2036 (period praćenja 2017-2022) i prezentaciju Predloga politike za upravljanje Teritorija o vodnim resursima na Kosovu ( Polici Brief #1).

Tokom Konferencije predstavljen je rezime Monitoringa sprovođenja Nacionalne strategije za vode Kosova za 5-godišnji period 2017-2022. Istaknute su tačke u kojima je postignut značajan napredak u implementaciji strategije, pokazujući preduzete akcije, pored pozitivnog napretka, delove u kojima nije primećen napredak ili mali napredak i gde je potrebno preduzeti radnje za njihovo poboljšanje što je pre moguće bili istaknuti.brzo. Na kraju predstavljanja rezultata pomenute su preporuke za relevantne institucije koje treba preduzeti što pre da bi se označio napredak u delovima u kojima zaostaje implementacija Strategije.

Kao opšta preporuka, pored konkretnih, treba pratiti sprovođenje Strategije i izveštavati o tome od strane IMPHI u skladu sa zakonskim zahtevima. Nakon predstavljanja izveštaja o implementaciji strategije, konferencija je nastavljena predstavljanjem prvog rezimea političara na temu „Nemirne vode: Upravljanje teritorijom oko vodnih resursa na Kosovu“, koji je prvi u nizu od 5 rezimea o teme sa fokusom na vodu i bezbednost voda. Ova dva dokumenta su kvalitativno izrađena kroz polustrukturisane upitnike sa otvorenim pitanjima za prikupljanje inputa od relevantnih aktera, pregled sekundarnih izvora i dostupnih podataka.

Ova konferencija se organizuje u okviru projekta „Promovisanje univerzalnog pristupa čistoj vodi“, koji je trogodišnji projekat (2022-2024) koji ima za opšti cilj unapređenje upravljanja vodnim resursima kako bi se obezbedilo da većina marginalizovanih zajednica bude podržana i ovlašćeni da ostvare svoja prava na pristup čistoj vodi.

Ovaj projekat finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi Let’s Do it Peja.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email