Zagađenje vazduha i dalje predstavlja pretnju po zdravlje stanovništva na Kosovu

Zagađenje vazduha je jedna od najvećih ekoloških pretnji ljudskom zdravlju, pored klimatskih promena. I ove zime, uprkos visokim temperaturama, mnogi su izrazili zabrinutost za zdravlje zbog lošeg kvaliteta vazduha.Sadat Morina je ove zime takođe parkirao svoj kamion pun uglja pored puta na mestu poznatom kao “Crkva Lapi” u Prištini. Za razliku od prošle godine, kada… Continue reading Zagađenje vazduha i dalje predstavlja pretnju po zdravlje stanovništva na Kosovu

Air pollution remains a threat to the health of the population in Kosovo

Air pollution is one of the biggest environmental threats to human health, next to climate change. Even this winter, despite the high temperatures, many people expressed health concerns from the poor air quality.This winter, Sadat Morina also parked his truck full of coal on the side of the road at the place known as “Llapi… Continue reading Air pollution remains a threat to the health of the population in Kosovo

Ndotja e ajrit mbetet kërcënim për shëndetin e popullatës në Kosovë

Ndotja e ajrit është një nga kërcënimet më të mëdha mjedisore për shëndetin e njeriut, krahas ndryshimeve klimatike. Edhe këtë dimër pavarësisht temperaturave të larta, shumë persona shprehën shqetësime shëndetësore nga cilësia e dobët e ajrit. Sadat Morina edhe këtë dimër parkoi kamionçinën e tij të mbushur përplot me thëngjill skaj rrugës te vendi i… Continue reading Ndotja e ajrit mbetet kërcënim për shëndetin e popullatës në Kosovë