INDEP objavljuje analizu Indeks energetske tranzicije na Kosovu

Energetska tranzicija je vitalan i neophodan proces za Kosovo. Prelazak sa uglja na obnovljive izvore je faza koju Kosovo treba da nađe pripremljeno i sa jasnim ciljevima. Štaviše, postepeno ukidanje uglja, masovna primena obnovljivih izvora energije, postavljanje standarda energetske efikasnosti u lancima snabdevanja energijom ili otvaranje vrata solarnim fotonaponskim instalacijama na krovu imaju uticaj na društvo. generalno.

INDEP je analizirao energetski sektor dugi niz godina. Analizirajući novu energetsku strategiju, zakone i procese koji se razvijaju, INDEP je pripremio putovanje koje Kosovo treba da sledi da bi postiglo klimatsku neutralnost. Sve ovo je za Kosovo da razvije tranzicioni proces ne ostavljajući nikoga iza sebe i obezbeđujući energetsku bezbednost zemlje.

Analizu o kojoj je reč zajedno sa konkretnim preporukama integrisanim u nju možete pronaći čitajući analizu u celosti na ovom linku: https://indep.info/vp-content/uploads/2023/03/ETI_KOSOVO_English.pdf

Ovaj rad je objavljen uz podršku Fonda braće Rokfeler. Sadržaj ovog dokumenta, uključujući izražena mišljenja, ne odražava nužno mišljenja INDEP-ovih donatora, njihovog osoblja, saradnika ili odbora.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email