Izvori zagađenja vazduha na Kosovu

Glavno i primetno zagađenje na Kosovu, uzrokovano česticama zagađivača PM10 i PM2.5, dolazi od malih izvora sagorevanja (uglavnom od grejanja domaćinstava).

S druge strane, industrija i transport su najveći izvori zagađenja NOk, dok industrija i elektrane dominiraju u zagađenju SO2. Glavno zagađenje je koncentrisano u urbanim sredinama i duž glavnih puteva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email