AMMK lanson fushatën vetëdijësuese për cilësinë e ajrit në Kosovë

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK), ka nisur një fushatë që synon rritjen e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë dhe palëve të tjera të interesit në lidhje me cilësinë e ajrit në Kosovë. Kjo fushatë është pjesë e projektit, “Ngritja e kapaciteteve mbi përdorimin e të dhënave mjedisore në Kosovë”, që zbatohet në… Continue reading AMMK lanson fushatën vetëdijësuese për cilësinë e ajrit në Kosovë