OBAVEŠTENJE za građane

Zvanični zahtev
Režirao:
Ministarstvo privrede i životne sredine; Agencija za zaštitu životne sredine Kosova; Opština Klina; Opština Mališevo
18.09.2020

Poštovani,

Zahvaljujemo se na dosadašnjim sastancima i saradnji, nakon zabrinutosti građana oko parka Miruša i vodopada Miruša.

Nakon ovih sastanaka, mislimo da:

 1. Problemi koji su uticali na suvoću vode i održavanje parka Miruša su brane koje su izgrađene bez ekološke dozvole, odnosno nelegalne su, a utiču i na kvalitet vode.
 2. Šetalište koje krši sve zakone i propise staza i šetališta, posebno po stazama Germise parka koje su 1,5 do 2,5 mak, kao i međunarodne dobre prakse evropskih zemalja, šetalište Klina širine 8- 10 metara uništila je floru i faunu koje su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode.
 3. Kanalizacija, održavanje i korišćenje voda iz okolnih sela takođe utiču na suvoću i zdravo stanje vodopada Miruše.

Stoga ljubazno tražimo od svih državnih institucija da:

 1. Zaustaviti sve radove na šetalištu Klina, do razmatranja plana projekta, da li ispunjava međunarodne standarde kao spomenik prirode za zaštitu kao posebno područje, poštujući Zakon o zaštiti prirode, flore i faune.
 2. Nelegalne brane treba da budu rešene što je pre moguće od strane Ministarstva ekonomije i životne sredine i opštine Mališevo u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za zaštitu prirode – VVF Adria.
 3. Obe opštine, u saradnji sa nadležnim institucijama, daju prioritet problemu otpadnih voda i korišćenja reka iz okolnih sela.
 4. Da ima pristup i kopije sve dokumentacije o šetalištu Klina, kao što su:
 • Predlog projekta i nacrt plana projekta koji realizuje Opština Klina,
 • Konkurs/Tender ovog plana projekta u Opštini Klina,
 • konačni plan odobren od strane Ministarstva privrede i životne sredine,
 • Konkurs/Tender za realizaciju plana projekta,
 • plan finansijskog budžeta,
 • Crteži, skice, video snimci o šetalištu,
 • Izveštaj o uplatama ugovornoj kompaniji,
 • Plan upravljanja otpadom i nadzora bezbednosti na ovom šetalištu.

Mi kao civilno društvo, kao i mnogi pojedinci koji su izrazili zabrinutost za zaštitu životne sredine, veoma smo zahvalni što je Ministarstvo privrede i životne sredine izdvojilo ovaj budžet od 345.000 evra za park Miruša, a naš cilj je da nastaviti ovu investiciju, ali i dalje poštovati svaki zakon, redovan, koji štiti prirodu, floru i faunu.
Nadamo se da ćemo nakon uvida u traženu dokumentaciju svi napraviti pravi izbor za park Miruša i vodopade.

S poštovanjem,
Aktivni građani
Kosovska briga o divljim životinjama

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email