POZIV ZA NVO DA UČESTVUJU NA SAVETNOM SASTANKU O DOBROVOLJANJU NA KOSOVU (Alb.)

KCSF zajedno sa TOKA-om razvija istraživanje o volontiranju na Kosovu, koje ima za cilj davanje konkretnih preporuka i rešenja za poboljšanje ekosistema volontiranja na Kosovu.

Stoga, ako ste NVO zainteresovana za ovu oblast, pozivamo vas da učestvujete na konsultativnom sastanku (fizičkom ili onlajn) na datum koji vam odgovara.

Ovo istraživanje se razvija u okviru Programa građanskog angažovanja, koji sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email