Pošaljite fotografije divljih deponija

Nelegalne deponije su jedan od mnogih aktuelnih ekoloških problema sa kojima se i dalje suočavamo.

Let’s Do It – Clean Up Kosovo vas poziva da pošaljete fotografije deponija smeća na društvenu mrežu na fejsbuku putem mesindžera ili imejl adrese info@tapastrojmekosoven.org

Ako imate fotografije kontaminiranih područja, podelite ih zajedno sa lokacijom na kojoj je fotografija snimljena. Let’s Do It će izgraditi plan kroz koji će organizovati čišćenje ovih deponija.

Zaštita životne sredine je naša odgovornost. Zajedno možemo napraviti pozitivnu razliku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email