Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik “Reago, Përfshi dhe Frymëzo” është hartuar në kuadër të projektit ndërkufitar Shqipëri – Kosovë me titull “Kapërcim i gjelbër– drejt ekonomisë së gjelbër vendore me investime inteligjente” i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimit Evropian dhe zbatohet në Shqipëri nga Bashkia Has dhe Qendra Mjedisore për Zhvillim Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) dhe në Kosovë nga Komuna Klinë dhe Balkan Green Foundation (BGF).

Për të lëxuar manualin e plotë, kliko mëposhtë:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email