POZIV ZA KONKURS: „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“

EC Ma Ndrishe organizuje takmičenje „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene“, čiji je cilj da odrazi doprinos mladih u zaštiti i prevenciji degradacije životne sredine.

Poziv je otvoren za sve učenike ili grupe srednjoškolaca opštine Prizren. Ovaj konkurs će se razvijati slanjem predloga sa idejama za različite intervencije (direktne ili umetničke), koje su sami osmislili.

Učenici ili grupe učenika iz škola koje učestvuju na konkursu moraju poslati predlog za intervenciju, opisujući ideju prema kriterijumima traženim u pozivu i u dokumentaciji u prilogu.

Ideje i predlozi za intervencije mogu da se dotiču tema: zaštite životne sredine, zaštite biodiverziteta, upravljanja otpadom, zagađenja vazduha i mehanizama za zaštitu vazduha, zagađenja voda i mehanizama za njihovu zaštitu ili pitanja zelenih površina, u zavisnosti od pitanja koja se rešavaju. učenici/škole vide kao prioritet za njih.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga na konkursu „Mogu da zaštitim životnu sredinu i sprečim klimatske promene” su sledeći:

Predlog intervencije mora imati jasan opis ideje/intervencije i kako će ona uticati na zaštitu životne sredine i prevenciju klimatskih promena u zajednici;
Predlog za intervenciju mora imati merljive rezultate koji će doneti direktne ili indirektne koristi u zaštiti životne sredine i prevenciji klimatskih promena i na taj način uticati na promenu ponašanja zajednice na bolje po ovom pitanju;
Predlog za intervenciju mora biti ideja učenika i ne sme biti mešanja rukovodstva škole ili profesora;
Predlog intervencije može biti ideja za implementaciju u školskom objektu ili u gradu Prizrenu, u zavisnosti od zahteva;
Predlog za intervenciju ne bi trebalo da prelazi iznos od 1.000,00 evra.
Prva tri mesta biće nagrađena finansijskim sredstvima, dok će predlog intervencije koji zauzme prvo mesto, pored nagrade koju će dobiti, podržati i EK Ma Ndriše sa iznosom od 1.000,00 evra za njegovu realizaciju.

Popunjenu dokumentaciju potrebno je poslati na mejl: info@ecmandrishe.org, najkasnije do 22.01.2023.

Za preuzimanje dokumentacije kliknite ovde (Alb): https://ecmandrishe.org/repositori/docs/221227115014_Thirrja_dhe_dokumenti_per_garen_1_.dock

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email