Obećavajuća praksa: “Dvorac znanja”

Grupa “Dielli” iz Hanija i Elez, koja je zauzela četvrto mesto na takmičenju Mladi za promene, realizovala je svoj projekat u nižoj srednjoj školi “Dvorac znanja”, ovaj projekat podržala je Opštinska direkcija za obrazovanje Eleza. Luri Isa.

Osnovni cilj ovog projekta bio je stvaranje mogućnosti za korišćenje rezervoara za akumulaciju vode u školi, akumulirana voda će se ponovo koristiti za zalivanje bašte – cveća, ukrasnog drveća i trave, uštede vode i struje.

🚲 Peta grupa Omladinskog takmičenja za promene, „Medicinske devojke“ iz Podujeva u saradnji sa direktorom za kulturu opštine Podujevo Pajtimom Balajem i psihologom Gimnazije IAAP „Isa Boletini“ Podujevo – zvaničnik, učenici ove škole postavili su dva biciklistička parkinga u dvorištu, kako bi podigli svest o značaju korišćenja bicikala u svakodnevnom životu i pozitivnom uticaju koji imaju na životnu sredinu.

Takođe, štampanje materijala sa ciljem podizanja svesti učenika o problemima i izazovima njihovog uzrasta.

Trka je deo ekoloških aktivnosti koje finansiraju Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, Ambasada Švedske u Prištini, kroz program HumanRightivism, a realizuju Fond za razvoj zajednice – CDF i TOKA.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email