Otvoreni poziv za akcije od ljudi do ljudi

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SVG) pozdravlja prijave kvalifikovanih kandidata iz zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije  da se prijave za finansiranje za ljude (P2P) akcije/događaji poput malih sajmova, prodajnih manifestacija, promotivnih akcija poljoprivrede i turizma za korisnike iz ruralnih opština širom Zapadnog Balkana i aktivnosti izgradnje kapaciteta za ruralne preduzetnike, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom i povratnike.

SVG namerava da finansira implementaciju približno 40 „People-to-People (P2P)“ akcija koje će se održati između marta 2023. i decembra 2023. Dostupna lokalna subvencija po akciji/događaju je do 2.500 EUR.

Prihvatljivi kandidati su:

Mikro mala i srednja preduzeća (MMSP)

Organizacije za poslovnu podršku (BSO): komore, klasteri, udruženja, inkubatori, inovacioni centri itd.

Subjekti lokalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije

Nevladine organizacije (NVO)

Obrazovne institucije i centri za obuku; i

Koalicije ovih subjekata.

Više informacija o akcijama Otvorenog poziva za ljude ljudima i procesu prijave na svim jezicima Zapadnog Balkana možete pronaći na linkovima ispod:

https://seerural.org/open-calls/open-call-for-people-to-people-actions/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email