Skip to content
Manuali: Ekonomia dhe Ndërmarrësia e Gjelbër

Ekonomia e gjelbër është bërë prioritet i lartë në agjendat për zhvillim të qëndrueshëm të shumë vendeve të botës.

Sipas Kombeve te Bashkuara, “Ekonomia e Gjelbër” është ajo ekonomi në të cilën merren parasysh lidhjet vitale midis ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit dhe në të cilën ndryshohet procesi i prodhimit dhe shprehitë e konsumit.

Për të lëxuar manualin e plotë, kliko këtu: bit.ly/3HbkF0p