Manuali “Biodiversiteti, Vlerat, Kërcenimet dhe Ruajtja e tij

Manuali është produkt mbi trajnimin për rritjen e kapaciteteve zhvilluar në bashkinë Has në tetor 2021 “Biodiversiteti – Vlerat dhe kercenimet e tij në rajonin ndërkufitar” ofruar specialistëve të pushtetit vendor, të rinjve, organizatave jo fitimprurëse dhe medias nga dy zonat e projektit.

Manuali paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur në përshkrimin e vlerave të biodiversitetetit të Hasit dhe Klinës, faktorët që kërcënojnë biodiversitetin, ruajtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i biodiversitetit në Shqipëri dhe Kosovë.

Për ta lëxuar manualin e plotë, klikoni mëposhtë: 

Burimi: Balkan Green Foundation

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email