Razvoj kapaciteta sa aktivistima koji rade u zaštitu životne sredine

Radionice o obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Tehnička pitanja i pitanja životne sredine“ u Kosovu Polju sa predstavnicima civilnog društva i mladim aktivistima za zaštitu životne sredine koje je organizovao PACT u okviru HumanRightivizma, završene su danas.

U okviru obuke razrađene su faze projektnog ciklusa, uzimajući za osnovu ekološki kontekst, kao i teme koje razlažu faktore i njihov međusobni odnos od lokalnog nivoa do klimatskih promena na regionalnom nivou i šire i obrnuto.

Obuka je organizovana u okviru podizanja kapaciteta civilnog društva u pogledu razumevanja pitanja životne sredine i održivog razvoja. Razgovori imaju za cilj građansko aktiviranje, imajući u vidu aktuelne ekološke izazove sa kojima se suočavaju građani Kosova.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email