Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Parku Kombëtarë Sharri
Shenjëzimi i zonave të mbrojtura

Tabela informuese për Rezervatin Strikt ”BREDHIKU”, realizuar në kuadër të aktivitetetit ”Rritja e ndërgjegjësimit për zonat e mbrojtura”, në kuadër të bashkëpunimit të Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtarë ”Sharri”, WWF, Ambasadës Suedeze dhe OJQ ”FINCH”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email