Obeležavanje zaštićenih područja

Nacionalni park Šari
Obeležavanje zaštićenih područja

Informativna tabela za Strogi rezervat „BREDHIKU“, koji se sprovodi u okviru aktivnosti „Podizanje svesti o zaštićenim područjima“, u okviru saradnje Uprave za upravu Nacionalnog parka „Šari“, VVF-a, Švedske Ambasada i NVO „FINCH“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email